Reazov most_apartmn_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapeti
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Hlavná stránka
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Bytové kategórie
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny
Zoznam, virtuálna prehliadka
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Poloha
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Cennik 
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Naše služby,obchodné pommienky

lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Kontrola cen i
   dostupnosti
   volnych miest
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny online rezervácie
    bez bankovej karty
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Ako nájdete City Centre
    Apartments?
Lacny apartman hotel v centre Budapesti
izba_Szk14.1_apartmn_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapeti

apartmn_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapeti


Lacny apartman hotel v centre Budapesti

Bytov kategrie apartman hotela v Budapesti
City Centre Apartments Budapest

lacný apartmán hotel,ubytovanie v centre Budapešti szk6/a

Ponkme Vam irok vber bytovch kategori, predovetkm v lokalite 1088 Budapest, Szentkiralyi utca 5.:

Apartmany

A./ štúdio 28-31m2 , ku ktormu patr izba vybaven kbelovm televzorom, kpea so sprchou/ kpacia vaa len v Szk 4. /, umvadlo a WC.
Jedna plne zariaden kuchya vybaven plynovm

Lacny ist apartman hotel v centre  Budapešti


 sporkom alebo variom, mikrovlnovou rrou, chladnikou,kvovarom, hriankovaom, kuchynskm ndobm at. Kad miestnos m zvle dver.
5 takch tudio apartmnov njdete v naej ponuke. Szk 4 , 6/a, Szk 7/a, 11/3, 17/4 , 21/3.

B./ Dvojizbov apartman s jednou kupeou 48-65 m2
/umvadlo, vaa alebo sprcha/ a zvlṻ toaleta.
Izby vybaven kbelovm televzorom.
Jedna zariaden kuchya.
3 tak apartmny sa njdu v naej ponuke rozlohami 40m2, 48m2 /momentlne poas obnovy/ a 75m2.

C./ Dvojizbov apartman s dvoma kupeami 47-6 m2. _apartmn_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapeti

V kadej kpeni je toaleta, umvadlo, sprcha alebo kpacia vaa. K obidvom izbm patr chladnika. Jedna zariaden kuchya.
Ponkme Vm 6 takch apartmnov od 47 m2 do 63 m2.

D./ Trojizbov 81 m2 apartman s dvoma kupeami. Jedna kpea vybaven toaletou, sprchou a umvadlom, druh umvadlom, toaletou, sprchou alebo vaou. V apartmane okrem toho sa nachdza ete jedna samostatn toaleta. Chladnika je v kaej izbe.

lacny apartman hotel v centre  Budapešti

Jedna zariaden kuchya.
Dve tak apartmny sa njdu v naej ponuke.

E./ Trojizbov apartman s troma kupeami 74 m2.
Vetky tri izby maj samostatn kupeu: toaleta, umvadlo, sprcha alebo vaa. V kadej izbe je chladnika. Jedna zariaden kuchya.
Jeden taky apartmn je njdu v naej ponuke.

Hosovsk izby v plne obnovenom apartmane pretvorenom vyslovene na platiace pohostenie. Majite nepouva apartman.

F./ Izba so samostatnou kupeou
Izba v takom apartmane, kde sa nachdza okrem nej ete jedna alebo alie dve izby pre hosti. Kad izba m samostatn kpeu/ vinou priamym prechodom z izby/.
Pokia sa to pre stavitesk obmedzenos nedalo realizova, daj sa zamkn na k kom izby, tm prechdzajc tomu, aby al hostia k nim prstup mali. Len kuchya je so spolonỳm vyuitm. Chladniku m kad izba.
Poskytujeme 20 takých izieb.G./ Izba so spolonou kupeou.
V apartmne sa nachdzaju 3 izby.
Dve z nich pouvaj jednu vek kpeu/ vaa alebo sprcha, umvadlo a toaleta. Ete jednu samostatn toaletu maj k dispozici hostia dvoch izieb. Tieto miestnosti sa daj tie zamkn na k. Tretia izba m priamym prechodom samostatn kpeu: sprcha,
WC a umvadlo.
V kadej izbe je chladnika. Len kuchya je so spolonm vyuitm.
V dvoch takch apartmanoch njdete celkovo 4 tak izby v naej ponuke.


City Centre Apartments Budapest sro. Vm praje prjemn pobyt v našich apartmanoch!

Hlavná stránka
© Copyright 2002-2014 - City Centre Apartments kkt. lacný, ale čistý apartmán hotel v centre Budapešti..