Most_�a�cuchowy_hotel_noclegi_dla_grup_w_Budapeszcie
pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszcieStrona główna
pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszcieNasze standardy, kategorie noclegu

pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszcieLista, opis apartamentów, 105
   zdjęć
pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszciePołożenie, mapa, GPS koordynaty


pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszcieNasze usługi i warunki
   współpracy: częste pytanie
pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszcieJak do nas dojechać ?

pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszcieSprawdź dostępność
  wolnych miejsc i ceny

pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszcieZarezerwuj teraz
pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszcieWspółpraca dla biur
   turystycznych
  oraz zorganizownych grup
pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszciePrzydatne informacje, pogoda,
   programy oraz ciekawe linki

pensjonat_apartament-hotel_noclegi_dla_grup_w_BudapeszcieReferencje
pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w BudapeszciePraca z bezplatnym noclegiem
   w Budapeszcie

logo pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w Budapeszcie


apartament-hotel noclegi dla grup w Budapeszcie front
Apartament-hotel City Centre Apartments w centrum Budapesztust�di� sz�ll�s budapesten 6/a


Noclegi w Budapeszcie
tez dla grupy z autokarempensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w Budapeszcie Strze�ony parking
Nasz parking strze�ony dla samochod�w przy ulice 
Br�dy S�ndor utca, naprzeciwko budynku Stacji Radiowej W�gierskiej

pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w Budapeszcie Strze�ony parking BrodyWej�� naszego parkingu strze�onego przy ulice 
Br�dy S�ndor utca  blisko naszego apartament hoteluKeleti pu,pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w Budapeszcie

Dworzec Keleti pu. w Budapeszcie
Keleti pu. Lotz Hall_pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w Budapeszcie

Hala odjazd�w ( Lotz-Hala ) 
Dworzec Keleti pu.Nyugati pu pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w Budapeszcie Strze�ony parking

Dworzec Nyugati pu. w Budapeszcie


Dworzec autobusowy mi�dzynarodowy
Budapest Nepligetpensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w Budapeszcie Mi�dzynarodowy dworzec autobusowy

Jak trafić do naszego apartament-hotelu City Centre Apartments w Budapeszcie ?adres: 1088 Budapeszt, Szentkiralyi utca 5.
Pociągiem
Samolotem
Statkiem
Samochodem
Autobusem dalekobie�nym
Opłata za autostrady


Kliknij, aby powiększyć mapę.

Szk mapa pensjonat apartament-hotel noclegi dla grup w Budapeszcie

Strzeżony parking dla samochodów, regulamim parkingu w Budapeszcie

Parking strzeżony  przy ulicy Brody Sandor # 18.
Zalecamy naszym gościom pozostawienie samochodu na parkingu strzeżonym.      


Przykłady dojazdów z różnych kierunków:

M5 Arad(Rumunia)-Beograd (Serbia)

Jak dojechać ze Słowacji (Polski) do naszego biura    w  Budapeszcie przy  VIII. Szentkiralyi utca 5. ( na podwórku po lewej stronie).         Czynne od 8. do 16 .
Prosimy, o przyjazd w tym czasie, gdy� po godzinie 16:00 stosujemy 10% dopłaty do ceny pierwszego noclegu i możemy przyjmować tylko tych gości, którzy zarezerwowali wcześniej pokoje.
Najlepiej rozpocz�� podr� możliwie jak najwcześniej, co jest korzystne zarówno dla jak i dla naszych gości, o zmierzchu  trudniej jest zorientowa� si� w du�ym obcym mieście.

Trasy dojazdu

* Przejęcie graniczne w północno-wschodnich Węgrzech: Parassapuszta (droga M2),
Prosz� jecha� drog� szybkiego ruchu M2 /bezp�atna/ przez Vac do Budapesztu. Przed Budapesztem jecha� drog� 2/A kierunek Ujpest (nie wje�d�a� na obwodnic� M3). Dalej g�ówn� ulic� Vaci  8 km prosto, na wiadukt (po lewej stronie jest Dworzec Nyugati pu.).
Za wiaduktem dalej prosto na ulic� Bajcsy Zsilinszky ut. Po prawej stronie jest Basilika , dalej Plac Erzsebet i Deak.150 m za placem na rozwidleniu w lewo ( ulica Dohany, po lewej stronie du�a Synagoga).
Po 200 m ulic� Dohany, na pierwszym skrzy�owaniu  w prawo /na ulic� Sip utca/.
zaraz potem w lewo na ulic� Rakoczi. 150 m dalej w prawo w ulic� Szentkiralyi.
Prosimy autokarem nie wje�d�a� w ulic� Szentkiralyi (jest bardzo w�sko i mo�na nie wykr�ci�). Prosimy kierowc� o telefon do biura +36302516121 po wje�dzie w ulic� Vaci). B�dziemy czeka� na grup� na ulicy Rakoczi 15 (Dom Kultury S�owackiej)
Prosimy, aby przed przyjazdem do Budapesztu rozdzieli� uczestników na pokoje wg przes�anego wykazu apartamentów).
      
* Przej�cie graniczne Balassagyarmat, Banreve.
Prosz� jecha� w kierunku Budapesztu do autostrady M3 (wcze�niej na granicy lub stacji benzynowej trzeba wykupi� winiet�, patrz: op�aty za autostrady). Prosz� jecha� wg drogowskaz�w "Centrum".      
Aby wjecha� do Budapesztu, nale�y trzyma� si� prawej strony jezdni. Przy placu H�s�k tere na pierwszych �wiat�ach w lewo, dalej na pierwszych w prawo (ulica Andrassy utca), nast�pnie w lewo w Erzsebet ter. Na trzecich �wiat�ach w lewo ulica Dohany, dalej pierwsza w prawo (Sip utca), pierwsza w lewo (Rakoczi ut.), po 100 metrach skr�t w prawo w Szentkiralyi utca.
Nasze biuro i wi�kszo��  apartament�w znajduje si� w budynkunr 5 (wida� bia�� flag� z logo naszej firmy).

Z Europy Zachodniej, z Wiednia, znad Balatonu,z Chorwacji, W�och, S�owenii, S�owacji (Bratys�awa) do naszego biura    w Budapeszcie przy VIII.Szentkiralyi utca 5 nale�y jecha� autostrad� M1. P�niej M1 i M7 ��cz�si�.
      
Wiecej informacji tu na stronie 4-5. Po tym, jak zobacz� Pa�stwo Hotel "Wien", wje�d�aj�c do Budapesztu, nale�y jecha� pierwszym lub drugim pasem przez most El�biety prosto ulic� Kossuth i jej przed�u�eniem (ul. R�k�czi ut.). Druga przecznica w prawo to jest Szentkiralyi utca. Nasze biuro i apartamenty s� pod numerem 5.

Jak dojecha� do apartament�w z lotniska?
S� cztery mo�liwo�ci dostania si� do centrum.

1. Bus nr 100 kursuje co pó� godziny, 40 minut jazdy do przystanku Astoria st� piechot� 3 minuty do Szentkiralyi utca 5. Cena biletu 900 forintów

2. Airportminibus, informacja na stanowisku airportminibus na lotnisku.

3. taxi

4. komunikacja miejska: autobus 200 do ko�ca, dalej metrem nr 3 kierunek Ujpest, wysi��� na Ferencziek tere. Kursy z lotniska co 15 - 2o minut w godzinach od 05:00 do 00:15. Bilet nele�y kupi� w automacie na przystanku.
        

        
firma "6x6 Volan", koszt dojazdu do apartamentów ok.7000 forintów.

Najlepsza offerta: Nemzeti Taxi

Zam�wienie:
+36-20/40-50-600  ,
E-mail : info@nemzetitaxi.hu   , nemzetitaxi@yahoo.com

        
Kommunikacja miejska rept�rbusz nr. 200 - kursuje w godzinach  05.00- 0.15.,co 15-20 min. z lotniska do  K�b�nya-Kispest M�V �llom�s V�..    Op�ata za przejazd nim wynosi 290 Ft (400 Ft  od kierowca) za osob�. Podr� trwa oko�o 25 minut. Potem metro 3 do De�k t�r.


        Poci�giem
Z dworca Keleti pu.

Przej�� na peron 7,8 i st�d zej�� na dó� do tunelu. W tunelu drugie wyj�cie w prawo
If you have five minutes, do not miss to admire the Lotz-Hall decorated by Karoly Lotz' frescos and with the main fresco by Mor Than.

Przed „ Pizza Hut „ jest przystanek autobusowy linii 7 i 78 w kierunku wiaduktu i hotelu Hungaria. Wysi��� na trzecim przystanku (Kazinczy), przej�� na drug� stron� ulicy i przy supermarkecie SPAR skr�ci� w lewo w ulic� Szentkiralyi
Lub z metrem M2 dwa przystanki do Astoria.

Z dworca Nyugati pu.


Z dworca D�li pu.


Uprzejmie prosimy o wydrukowanie powy�szych informacji i zabranie z sob�. W czasie podr�y mog� si� one okaza� pomocne.    

Statkiem
Od mi�dzynarodowej przystani przy Belgrad rakpart

1. dojazd autobusem:  i�� pieszo do placu Ferenciek ter na przystanek autobusu 7 i 78. Jecha� 2 przystanki do Vas utca. Wróci� pieszo ok.50 metrów przy supermarkecie SPAR skr�ci� w lewo w ulic� Szentkiralyi. Numer 5 to trzeci dom po prawej.

2. pieszo: od przystani 15-20min.
3. taksówk� sprzed przystani


Telefony do naszego biura: 0036-1-317 1456 lub 0036-30-251 61 21

Prosimy o wydrukowanie powy�szych informacji.
W czasie podr�y mog� si� one okaza� pomocne.

Strona g��wna

©Copyright 2002-2016 - City Centre Apartments kkt.Apartament-hotel, pensjonat w centrum Budapesztu