Reťazový_most_apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Hlavná stránka
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Bytové kategórie
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny
Zoznam, virtuálna prehliadka
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Poloha
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Cennik 
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Naše služby,obchodné pommienky

lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Kontrola cen i
   dostupnosti
   volnych miest
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny online rezervácie
    bez bankovej karty
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Ako nájdete City Centre
    Apartments?


Szkfrontwithflag_apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti
Penzión,apartmany v centre Budapešti


logo_apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti
Hotel v Budapešti
ubytovanie pre skupiny v Budapešti

_apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti_parking

Strážené parkovisko sa nachádza v ulici VIII. Bródy Sándor utca 18 oproti Madarskému Rozhlasuapartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti_parking

Vchod stráženeho parkoviska sa nachádza v ulici VIII. Bródy Sándor utca 18 oproti Madarskému Rozhlasu

prebooked taxi sign_apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti"Pre-booked taxi drop-in-point"
taxi  signs the airports


Keleti pu_apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti

 Nádražie Keleti pu.
Keleti pu. Lotz Hall

odchodna hala( Lotz ) na nádražii KeletiNyugati pu_apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti

Nádražie Nyugati pu.

bus_apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti


Medzinárodná autobusova stanica Népliget

Ako nájdete apartmán-hotel :City Centre Apartments v centre Budapešti ?

Od letiska Ferihegyi 1, 2A, 2B k apartmánom ?
Od železničnej stanice Keleti (východná)
Od železničnej stanice Nyugati pu. (západná)
Od železničnej stanice Déli pályaudvar (južná)
Z autobusovej stanice Népligeti
Od diaľníc M1 a M7
Od diaľnice M3
Od diaľnice M5
Od štátnej cesty 2
Od štátnej cesty 4
Od prístavu
Strážené parkovisko
Diaľnièná známka

Naše GPS koordináty
19.064605    +19° 3' 52.58"E
47.494763    +47° 29' 41.15"N

Adresa apartmán-hotela:1088 Budapest, Szentkirályi utca 5.

Dva príklady Diaľnièná známka
platí na diaľnice M1, M3, M4,M5, M6, M7 a M9 , pre osobné autá na 7 dni stojí 2975,-Ft,, pre autobus 33750,-Ft na den alebo 8255 na 10 dni.
Viac informácií na strane 4-5
Príjazd zo smeru od M1, M7:
Zo smeru Viedeň, Balatom, HR, I, SLO, SK /Bratislava/: Prichádzate do Budapešti po diaľnici M1 zo smeru od Viedne. M1 sa ešte pred Budaörs-om spája s M7-čkou. Počítajúc od deliacej čiary chodte v treťom jazdnom pruhu, tak sa dostanete cez nadjazd ponad uzol BAH (cesty - Budaörsi út, Alkotás út, Hegyalja út) popri Bara Hotel-i cez Erzsébet hid(most) do Pešti. Pokračujte v smere mosta po ulici Kossuth Lajos zanechajúc po pravej strane hotel Astoria Szálloda, rovno cez križovatku.
Po pravej strane na rohu ulíc Rákóczi út a Múzeum kõrút môžete nájsť zasklenú administratívnu budovu / East-West Business Center / za ňou minúc poštu na rohu ulice Puskin utca na pravej strane sa nachádza Szentkirályi utca.
Na rohu sa nachádzajú potraviny SPAR ABC. Zabočte vpravo do jednosmernej ulice Szentkirályi utca. Tretí dom č.5. Sledujte na priečelí domu našu firemnú vlajku. Zazvoňte na vpravo dole umiestnený zvonček City Centre Apartments " office/iroda kod 20" počkajte na nášho pracovníka pred bránou.
Ak sa v kancelárii momentálne nik nenachádza, potom sa u nášho pracovníka po zatlačení zvonèeka po 1,5 minúte zapne pager. Po tomto náš pracovník s Vami nadviaže spojenie.
Ako sa k nám dostanete autom na ulicu Szentkirályi utca 5 ak prichádzate od Miškolca:
Ráno od 8 hodiny večer do 10 hodiny pracujeme.
Ale nezdržiavame sa stále na Szentkirályi utca 5.
Večer po 22 hodine účtujeme 10 % príplatok a len dopredu ohlásených hostí s dopredu vyplateným preddavkom prijmímame.

Od diaľnice M3
Na M3-ke sledujte na tabuli  smer centrum. Prejdite priamo cez Városliget. Na námestí s názvom Hõsök tere obíduc pamätník choïte po ceste Andrássy út až po č.1. Tam zabočíte vľavo na námestie Erzsébet tér (Bajcsy Zsilinszki út).
Pri námestí Deák tér hlavná cesta v 45° uhle smeruje vľavo. To už je Károly kõrút.
Pri druhom semafóre zabočte doľava, potom pri Synagóge na ulici Dohány utca pri èísle 20 zabočte vpravo na ulicu Sip utca.
Pri tomto semafóre máte možnosť zabočiť  vľavo na Rákóczi út.
O 100 metrov ïalej za pekárňou Rákóczi pékség(Pepsi reklama) sú SPAR ABC potraviny.
Tu zaboète vpravo do ulice Szentkirályi utca. Je to tretí dom.
Sledujte našu firemnú vlajku visiacu na priečelí domu. Prosím zvoňte vpravo dole umiestneným zvončekom City Centre Apartments office /iroda kod 20  a 2-3 minút na nás počkajte. NEVSTUPUJTE PROSÍM DO DOMU SKôR NEŽ STE S NAMI HOVORILI, PRETOŽE ÈASTO V BUDOVE V NIEKTOROM Z APARTMÁNOV PRACUJEME.
 Aj vtedy máme pri sebe jeden pager, ktorý len po 1,5 minúte signalizujev (prakticky sa to dá riešiň len takto). Ak ste zablúdili v Budapešti, zaznamenajte si prosím oboch ulíc jednej križovatky, a obvod. Zavolajte telefónom a  najvýhodnejšiu cestu vám na základe mapy poradíme.

Príchod autom zo smeru Rumunska, Juhoslávie po diaľnici M5, a zo štátnej cesty 4 alebo 5.
Ak máte ubytovanie v blízkosti zstávky metra Astoria, choïte na VIII. Szentkirályi utca 5. Prosím zohľadnite to, že po zotmení je orientácia v cudzom meste ňažšia, taktiež aj podmienky na ceste a dopravná situácia sa môžu náhle zmeniň. Preto vás úctivo prosíme, aby ste na cestu vyrazili podstatne skôr ako ste pôvodne plánovali.
Zo smeru Rumunska (Arad)
Doporučujeme diaľnicu M5. Diaľničná známka je na nej povinná! Tak sa ale ľahko a jednoducho dostanete do stredu mesta. Ak nechcete platiň diaľničnú známku, vojdite na diaľnicu M5 pri meste Ócs. Sledujte smerovú tabuľu s označením do centra. Nakoniec chodte 2-3 km po ceste Üllõi út až po Kálvin tér č.1. Oproti stojí Mercure Hotel Corona . Ešte bezprostredne pred tým zabočte vpravo, prejdite popri vpravo stojacom Nemzeti Múzeum až po križovatku Astoria. Vpravo sa nachádza Burger King a sklenená administratívna budova East-West Business Center, vľavo McDonald's a hotel Astoria.
Zabočiac vpravo na Rákóczi út, za ulicou Puskin utca za Rákóczi Pékség Pepsi reklamou, ale ešte pred SPAR ABC zabočíte vpravo na ulicu Szentkirályi utca. Zazvoňte na vpravo dole umiestnený zvonček City Centre Apartments " office/iroda kod 20"  a 2-3 minút počkajte na nášho pracovníka pred bránou. Nevstupujte prosím do domu skôr než ste s nami hovorili, veï máme 27 izieb na 4 poschodiach. Náš pracovník často nie je v kancelárii, pretože sa venuje hosňom. Aj po štátnej ceste č.4 popri starom letisku po rýchloceste sa dostanete na veľmi dlhú cestu Üllõi út. Choïte až na začiatok cesty. Viï predchádzajúci bod.
Príchod po štátnej ceste 5
Ak prídete po 5-ke, pôjdete dlhé kilometre po Soroksári út. Prejdúc popod jeden most, o niekoľko sto metrov ďalej, sledujte, hlavná cesta smeruje vľavo a prechádza krížom cez Boráros tér. Za mostom Petőfi híd pokračuje hlavná cesta ako cesta Közraktár v smere ne sever. Po niekoľko sto metroch sa hlavná cesta približuje vľavo smerom k Dunaju. Predtým ale odbočte vpravo, krížom cez jedno parkovisko, oproti sa bude nachádzať tehlová budova Fővásárcsarnok. Tu odbočte vpravo do ulice Erkel utca, potom na prvej križovatke odbočte vľavo do ulice Lónyay. Pri semafore vpravo po ceste Fővám Kőrút sa dostanete na Kálvin tér.
Po ľavej ruke stojí Mercure Hotel Corona. Prejdite priamo popri vpravo stojacom Nemzeti Múzeum-om až po Rákoczi út. Predtým bude na pravej strane Burger King.
Odbočte vpravo na Rákóczi út, potom druhá vpravo sa nachádzajúca ulica bude Szentkirályi so Spar ABC na rohu.

Zo smeru od 2-jky /2 A /cesty
Pri príchode do Budapešti choďte na sever /Újpest/ po ceste Váci út priamo cca 7 km cez nadjazd /po pravej strane Nyugati pu/, potom v smere sklenenej hnedej budovy – obchodný dom Skála Metro, po ceste Bajczy Zsilinski út popri Bazilike, cez Erzsébet tér až na koniec hlavnej cesty. Za kostolom na Deák tér-i sa v 45° uhle ohýba hlavná cesta. Pri druhom semafóre /Synagóga/ zabočte vľavo do ulice Dohány utca. Za prvým rohom /Sip utca/ vpravo. Tam na semafóre môžete odbočiť vľavo.
Po 150 metroch /Slovenské kultúrne centrum , Rákóczi pékség/ zabočíte vpravo do ulice Szentkirályi.
Strážené parkovisko v ulici Bródy Sándor 18
Doporučujeme našim hosťom, aby si autá nechávali na stráženom parkovisku.
Prenajímame dva parkovacie miesta vzdialené pešo 2-3 minúty od domov na ulici Szentkirályi 5 a 6. Cena je 2500,-Ft za auto a deň do 1030.. Autom môžete na parkovisko vchádzať a z neho vychádzať vo dne v noci. Parkovisko vydávame hosťom podľa poradia v akom prišli.
Ak sú úž naše parkovacie miesta obsadené, môžete zaplatiť aj na mieste a parkovať, ale za vyššiu cenu (momentálne o 140 %).
Ak si želáte parkovisko, jeden z vás nech zostane v aute, vyloží veci z auta, a potom čím skôr prejde autom na parkovisko použijúc magnetickú kartu, ktorú si od nás prevzal.
Ak nie, vezmite si hneď parkovací lístok, aby ste predišli pokute, prípadne nasadeniu papuče na auto. V priebehu týždňa medzi 8 a 18 hodinou je parkovanie na ulici spoplatnené.
V sobotu a nedeľu je parkovanie bezplatné. Naším hosťom dávame magnetickú kartu, za ktorú žiadame zálohu 3000,-Ft /ako aj parkovisko

Od letiska Ferihegyi 1, 2A, 2B k apartmánom

Ak prichádzate lietadlom, prosím bezpodmienečne nás zavolajte z letiska, aby sme sa pripravili na vaše prijatie. Zvlášť vtedy, ak máte v úmysle objednať prostredníctvom nás lacný taxík, a ak nemáte ubytovanie v ulici Szentkirályi. 3171456,alebo mobil: 06-30-251 6121, 06-30-2429 427. Sú tri možnosti ako sa dostať do stredu mesta: airport minibus, taxi, hromadná doprava airport minibus .
Telefónne číslo: 296 85 55. Dopravné je 2990,-Ft za osobu /februar 2009/.
Minibus pozbiera cestujúcich. Tak cesta trvá 50-70 minút.
Na požiadanie objednáme 6x6 Volán taxi za paušálny poplatok 4600,-Ft z Ferihegy 2/a a 2/b, i za ~ 6000,-Ft z Ferihegy 1 (11.12.2013), ale je jednoduchšie ak si ho objednáte sami odvolajúc sa na nás: na zákaznícke číslo 4108-0 a prepravnú zľavu.
Telefónne číslo: 2666 666, 6 666 666, alebo 06-30-9 666666. Výhodou taxíka je, že vás v priebehu 30-35 minút dopraví na udanú adresu.

Ako objednať taxík
Po tom ako ste vyšli z colnice, zavolajte nám. Napíšte na list papiera názov našej firmy a počkajte v blízkosti východu z budovy Ferihegy 2/a , 2/b pri veľkej tabuli s modrým nápisom rendelt taxi (objednaný taxík) taxikára s náisom na liste papiera City Centre Apartments.
Stoja tam vozidlá viacerých firiem.
Mi sme volali 6x6 Volán taxi. Hľadajte na boku vozidla štvorcovú reklamu. Šofér taxíka o 6-10 minút, tiež s nápisom City Centre Apartments na liste papiera, dorazí na miesto stretnutia a bude hľadať názov City Centre Apartments. My pošleme nášho pracovníka na byt, aby tam na vás počkal. Ak hovoríte dobre po maďarsky, múžete si aj vy objednať taxík na telefónnom čísle 2666 666. My však stále doporučujeme Volán Taxi, pretože za posledných sedem rokov máme s nimi dobré skúsenosti.

Nemzeti Taxi

Order:
+36-20/40-50-600  ~6500 HUF,
E-mail : info@nemzetitaxi.hu


Főtaxi:   Ma kancelarz na letniske Ferihegy ~ 6500 HUF.

Hromadnou dopravou
Na letisko premáva autobus č.200 ráno od 500 večer do 2215 každých 15-20 minút od letiska až po železničnú stanicu MÁV Kőbánya-Kispest. Cestovné je 290 Ft  za osobu, ak si lístok kupujete u vodiča, potom to je 400,-Ft. Cesta trvá 25 minút. Potom môžete cestovať metrom až na Deák tér.
Aj do ulice Szentkirályi viete dôjsť pešo za 12 minút.
Na Dohány utca 20 zabočte vpravo, prejdite cez Rákóczi út, zabočte vľavo kde po 100 metroch nájdete Szentkirályi utca. Na rohu uvidíte SPAR ABC.
Zvoňte na dome č.5 vpravo dole ležiacim zvončekom s nápisom City Centre Apartments "office/iroda " 2-3 minút.

Ak budete mať ubytovanie v ulici Szentkirályi (30 izieb) alebo hľadáte našu kanceláriu, 2-jkou metrom /červená značka/ choďte jednu zastávku od Deák tér-u po Astoriu v smere Örs vezér tere. Od východu naľavo po Rákóczi út prejdúc popri napravo ležiacej vysokej sklenenej administratívnej budove /za nami stojí budova hotela Astoria/ zabočte vpravo do druhej ulice.
Ale môžete ísť aj pešo po Károly kőrút až po Astoriu, odtiaľ po ľavej strane Rákóczi út od sklenenej administratívnej budovi až po druhú malú ulicu /Spar ABC//, potom vpravo. Je to 12-15 minútova prechádzka.
Zablúdili ste?
Pohľadajte nejakú križovatku, zistite názvy oboch ulíc a zavolajte nás. Nasmerujeme vás. Vytlačte si prosím tento informátor a vezmite so sebou.
Želáme príjemný let.

Príchod zo železničných staníc do apartmánov

Napríklad z Keleti
Keď máte minút, nie niehať obdivovaťodchodna hala Lotzl . Slávy Karoly Lotz maloval slávy fresky a  hlavna freska , ktorá  slávy Mor Than maloval.
Do ulice Szentkirályi pôjdete 2-jkou metrom dve zastávky po Astoriu v smere Déli pu.
Stačí traťový lístok za 220,-Ft.
Od východu naľavo po Rákóczi út prejdúc popri napravo ležiacej vysokej sklenenej administratívnej budove /za nami stojí budova hotela Astoria/ zabočte vpravo do druhej ulice. Stačí traťový lístok za 270,-Ft (2009).

Z Déli 2-jkou metrom dve zastávky po Astoriu v smere Örs vezér tere.

Z Nyugati choďte 4-kou alebo 6-kou električkou 4 zastávky po Blaha Lujza tér. Na strane obchodného domu Corvin Áruház (parkovisko) po Rákóczi út popri nemocnici Rókus Kórház potom kaplnke Rókus Kápolna za Uránia Filmszinház-om a vysokou školou popri SPAR ABC odbočte vľavo na Szentkirályi utca. Dávajte pozor na vreckárov!!
Volajte prosím naše telefónne čísla, pretože na apartmánoch Dorottya utca sa nenachádzame. Po zavolaní potrebujeme 30-40 minút, aby sme došli na danú adresu.
Preto je účelné signalizovať najprv telefónom váš príchod aby ste predišli čakaniu.
Naše telefónne čísla: 317 1456, 36-30-251 6121 medzi 8 ráno a 10 hodinou večer prijímame hovory na jednom z uvedených čísel. Nakoľko len jeden z nás pracuje, je najpraktickejšie aby ste prišli do Szentkirályi utca 5 za účelom prevzatia kľúčov.
Vytlačte si zodpovedajúcu mapu z našej stránky "umiestnenie apartmánov v centre" a prineste si ju na cestu so sebou.

Medzinárodná autobusová stanica Népliget
Metrom 3 cestujte až po Ferenciek tér. Napravo od východu pri kostole Františkánov /Wesselényi reliéf/ po Kossuth utca až na koniec, popri hotely Astoria prejdite priamo cez podchod. Popri veľkom sklenenom East-West Business Center po Rákóczi út za Puskin utca /posta/ /pošta/ nasleduje Szentkirályi utca.
Autobusová stanica Stadion
2-jkou metrom až po Astoriu

Medzinárodný prístav Belgrád rakparti (nábrežie)
Belgrád rakparti Nemzetközi Hajóállomás

Pohnite sa smerom k bielemu visutému mostu /Erzsébet híd/. Na rohu námestia Március 15 tér zabočíte vpravo a v smere predåženia mosta , z autobusovej zastávky na námestí Ferenciek tere sa dostanete 7-čkou, 7/a, 78-čkou až po Vas utca. Sú to dve zastávky. Peši bez autobusu je to 6-7 minút.
Prístavisko Vigadó tér / Vigadó téri hajóállomás
Chodte v smere kolmom na Dunaj popri budove Vigadó (reduta) cez Vörösmarty tér krížom cez ulicu Deák utca až po Deák tér. Odtiaľ 2-jkou metrom 2 zastávky po Astoriu. Vpravo od východu, popri veľkej zasklenej administratívnej budove, po Rákóczi út sa dostanete až k Szentkirályi utca, na rohu sa nachádza SPAR ABC. Medzi 8. hodinou ráno a 10. hodinou večer pracujeme.
V prípade príchodu po 10. hodine vecer úètujeme prirážku 10 % a prijímame len po predbežnom objednaní!
V prípade príchodu po 12-02. hodine veèer úètujeme prirážku 20 % a prijímame len po predbežnom objednaní!
Dajte nám prosím vedieť ak prídete na inú stanicu alebo niekam inam. Pošleme popis ako sa dostať do našej kancelárie na VIII.Szentkirályi utca 5.
Vytlaète si prosím popis cesty, mapu a vezmite ich so sebou!
Prajeme vám príjemnú cestu bez nehôd.
Szilágyi András City Centre Apartments kkt. Kancelária a väčšina apartmánov v strede mesta: Budapešť, VIII. Szentkirályi utca 5.
V blízkosti zastávky metra Astoria, tretí dom od Rákóczi út medzi 8 hodinou ráno a 10 hodinou večer Tel : 06-1-317 1456, mobil : +36-30-251 6121.

City Centre Apartments Budapešt sro. Vám praje príjemný pobyt v našich apartmánoch!

Hlavná stránka

© Copyright 2002-2016 - City Centre Apartments kkt. lacný, ale čistý apartmán hotel v centre Budapešti.