Reťazový most_lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny

lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Hlavná stránka
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Bytové kategórie
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny
Zoznam, virtuálna prehliadka
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Poloha
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Cennik 
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Naše služby,obchodné pommienky

lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Kontrola cen i
   dostupnosti volnych miest
lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny online rezervácie
    bez bankovej karty

lacný_hotel_v_Budapešti_ubytovanie_pre_skupiny Ako nájdete City Centre
    Apartments?

apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti Užitočne informácevsmestaj u Budapesti


Penzión,apartmany v centre Budapešti

Hotel v Budapešti
ubytovanie pre skupiny v Budapešti

City Centre Apartments sro Apartmán hotel :  ubytovanie tiež pre skupiny
Umiestnenie našich apartmánov v centre mesta Budapest

Ponúkame dva rôzne umiestnenia v centre Pešti v blízkosti zastávky Astoria 2-jky metra:

V druhej možnosti, kde je najviac apartmánov, oèakávame našich hostí s 25 izbami

Naše GPS koordináty
19.064605    +19° 3' 52.58"E
47.494763    +47° 29' 41.15"N


Je to tretí dom od ulice Rákoczi, od zastávky Astoria 2-jky metra len 3 minúty avšak od Váci utca 6 minút pešo. Máme tri adresy v tomto obvode.

VIII. Szentkirályi utca 5. , tam sa nachádza najviac našich apartmánov: 15 apartmánov s 27 izbami. V budove oproti na VIII. Szentkirályi utca 6.II.28. je jeden trojizbový apartmán s tromi kúpeľòami, ktorý doporuèujeme do vašej pozornosti.

Len dvojizbový, ale každá izba disponuje vlastnou kúpeľòou.

Doprava:
2-jka metro sa nachádza 2-3 minúty pešo, 3-jka metro 5-7 minút: Kálvin tér, Ferenciek tere
4-jka metro 5 min. Rákóczi tér,7 minút: Kálvin tér
Autobus: 7.7/A, 78 / pešo 1-2 minúty
Elekrička: 47,49 pešo 3 minúty 4 , 6 ako aj 28, 37 pešo 3-5 minút
Nočné autobusové spoje: 908 /1 minúta / 907 / pešo 3 minúty / 906 / pešo 4 minúty od Blaha Lujza ter/.

zväèšenie mapy
Szkmap_apartmán_hotel_ubytovanie_pre_skupiny_v_Budapešti

City Centre Apartments Budapešt sro. Vám praje príjemný pobyt v našich apartmánoch!

Hlavná stránka

© Copyright 2002-2016 - City Centre Apartments kkt. lacný, ale čistý apartmán hotel v centre Budapešti.